Staročeský Masopust Hamry
Masopustní obchůzka přijatá v roce 2010
na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO
Děkujeme všem za podporu při dodržení tradic
MASOPUST   12.2.2022
foto Eva Stanovská
foto  Roman Nedbal
foto Vít Švajcr
foto  z přípravy