Staročeský Masopust Hamry
Masopustní obchůzka přijatá v roce 2010
na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO
MASOPUST   16.2.2019
foto Eva Stanovská
foto: Gabriela Řeháková
foto: Tomáš Zapletal
Děkujeme všem za poskytnutí fotografií
foto: Petr Hloužek