Staročeský Masopust Hamry
Masopustní obchůzka přijatá v roce 2010
na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO
MASOPUST   30.1.2016
PROHÁNĚNÍ KOBYLY, 29.1.2016
foto Jaroslava Bencová
foto Soňa Chlumecká
foto Eva Stanovská
foto Bagrat Arakelyan
foto Garik Avanesian
Děkujeme všem za poskytnutí fotografií