PAINTBALL, září 2019

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAMRY