MAPOVÉ PODKLADY HAMRY, PŘED ROKEM 1814 (1767)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAMRY


MAPOVÉ PODKLADY HAMRY, Z ROKU 1814
s nákresy změn v dispozicích, včetně budování nové cesty na Hlinsko.
MAPOVÉ PODKLADY HAMRY, Z ROKU 1895
s nákresy změn v dispozicích budov a pozemků.