SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAMRY

Informace správce osobních údajů
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů HAMRY
Hamry
539 01 Hlinsko 1

o požadavcích Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR).

POŘIZOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ (fotografie, filmové a zvukové záznamy)

„Na pořádaných akcích Sborem dobrovolných hasičů Hamry, nebo akcí pořádaných v areálu SDH, v obci Hamry či výletech, setkáních, soutěžích a podobně, jsou pořizovány elektronické záznamy, fotografie, filmové a zvukové záznamy, které mohou být využity pro potřeby prezentace činnosti.

Účastník (návštěvník) akce bere na vědomí, svojí účastí, vstupem do prostor souhlasí, že se záznamy (údaje) využité zejména (nikoliv však výlučně) v tištěné nebo elektronické podobě mohou objevit na stránkách www.masopusthamry.cz /sociálních sítích/ v jiných mediích.

K prezentovaným údajům nejsou a nebudou přiřazovány konkrétní osoby, údaje osob.ZDŮVODNĚNÍ ZPRACOVÁNÍ
Fotografie nebo filmové záznamy pořizované v rámci organizovaných aktivit správce.
Jsou používány na základě oprávněného zájmu správce.
Jsou využívány k prezentaci činnosti SDH, podpoře dobrých vztahů mezi občany obce Hamry, členy sboru, okolí.

Práva subjektů lze dotazem, žádostí uplatnit na emailové adrese:
masopust@masopusthamry.cz